Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Tyto stránky www.kotex.ro vlastní, provozuje a spravuje společnost Kimberly-Clark Corporation se sídlem ve světové centrále, P. O. Box 619100, Dallas, Texas 75261-9100 (Dallas, Texas). Zde se vysvětluje, jak my a všechny naše mezinárodní dceřiné společnosti (dále jen „Kimberly-Clark“ nebo „my“) shromažďujeme osobní údaje, jak je můžeme používat, jaká práva máte vy ve vztahu k vašim osobním údajům a jak nás můžete kontaktovat.

Osobní údaje jsou informace o žijící osobě, které ovlivňují soukromí této osoby a identifikují tuto osobu, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme k dispozici nebo je můžeme obdržet.

Dříve, než nám poskytnete osobní údaje nebo si jinak prohlídnete naše stránky, měli byste si vcelku přečíst toto Oznámení o ochraně osobních údajů  a ujistit se, že naše postupy zpracování osobních údajů vám vyhovují.

Upozorňujeme, že tato stránka může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Jsme výhradně odpovědní za postupy zpracování osobních údajů a za bezpečnost informací, které shromažďujeme. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady a postupy ochrany osobních údajů a bezpečnosti pro každou stránku, kterou navštívíte

 

 1. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme jak online, tak i off-line. Osobní údaje shromažďujeme, když:

                 • navštěvujete naše stránky;

                 • kontaktujte naše servisní centra nebo si od nás vyžadujete informace jiným způsobem;

                 • navštěvujete naše prodejny;

                 • přihlašujete se k odběru našich reklamních programů;

                 • komunikujete s námi prostřednictvím stránek sociálních sítí, aplikací třetích stran nebo podobných technologií.

                 Můžeme také shromažďovat informace o vás od třetích stran, například když vstupujete na stránky, které používáme, a na související stránky třetích stran, například subdodavatelů.

 

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Pro účely uvedené v bodě 3 níže můžeme o vás zpracovávat následující osobní údaje:

• vaše celé jméno;

• vaše kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště);

• IP adresa;

• datum narození;

• veřejně dostupné informace, jako je kontent vytvořený uživateli, publikace na sociálních sítích, jméno nebo ID uživatele na sociálních sítích nebo obrázky na sociálních sítích;

• historie transakcí (tj. historie objednávek / vzorky požadavků); a

• identifikátor přístroje (počítače, tabletu nebo mobilního telefonu).

Můžeme také porovnat osobní údaje, které nám poskytujete přímo, s dalšími informacemi o vás získanými od třetí strany (například ze sociálních sítí a od zprostředkovatelů údajů). Můžou to být demografické údaje, vaše interakce na sociálních sítích, preference, nákupní zvyklosti, zájmy, geografická poloha, věk nebo věkové rozmezí. Tyto osobní údaje můžeme použít k přizpůsobení a zobrazení reklamy, která je pro vás relevantnější, k doručování personalizovaných marketingových zpráv a k lepšímu porozumění vaší zákaznické základny a účinnosti našich marketingových kampaní.

 

3. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro:

- poskytování objednaných informací, zboží a služeb;

- zajištění klientské podpory;

- adaptaci a zobrazování reklam, které jsou pro vás nejrelevantnější;

- nabídku personalizovaných marketingových sdělení;

- informování o jakýchkoli změnách ve vašich službách a poskytování informací o produktech a službách, které by vás mohly zajímat;

• provádění marketingové analýzy, která nám umožní posoudit trendy a efektivitu našich reklamních a marketingových kampaní;

• správa našich webových stránek a zlepšování našich produktů a služeb;

• odhalování a zabránění podvodů;

• dodržování platných zákonů a právních předpisů.

Právní předpisy o ochraně osobních údajů vyžadují, abychom měli zákonný důvod pro zpracování vašich osobních údajů. Zpravidla základem pro zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je následující:

• dali jste svůj souhlas;

• je to nutné ke splnění s vámi uzavřené smlouvy nebo k rozhodnutí o uzavření smlouvy s vámi;

• zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností;

a/nebo

• zpracování odpovídá našim oprávněným zájmům jako vedoucí společnosti ve výrobě produktů osobní hygieny.

 

4. Komu můžeme postupovat vaše osobní údaje

Za určitých podmínek si můžeme vyměňovat informace o vás s třetími stranami a to, zejména v těchto situacích:

- výměna informací s partnerskými společnostmi;

Můžeme vás požádat o povolení k výměně informací s důkladně vybranými zahraničními společnostmi, pokud se domníváme, že by vaše produkty a služby vás mohly zajímat. Data se předávají pouze společnostem, kterým důvěřujeme a které procházejí naší interní kontrolou k ochraně důvěrností vašich informací. Můžete kdykoli odmítnout partnerské nabídky a programy provedením změn v profilu uživatele a vyplněním online formuláře www.kotex.ro/contact-us. Našim partnerům je zakázáno používat vaše kontaktní údaje za jakýmkoli jiným účelem, než prezentace příslušných nabídek a programů, a jsou povinni chránit důvěrnost vašich kontaktních údajů.

- Výměna informací s dodavateli služeb;

V případě potřeby si můžeme vyměňovat informace s firmami nebo jednotlivci, které nám poskytují služby. Tyto služby mohou zahrnovat, ale nejenom toto, pomoc při poskytování služeb na požádání, vytváření nebo podporu našich databází, průzkum a analýzu profilu lidí, kteří mají zájem o naše produkty, služby nebo informace, přípravu a distribuci zpráv nebo odpovědí na dotazy.

 

- Trestní vyšetřování a soudnictví;

Můžeme také předat orgánům činným v trestním řízení informace o jakékoli činnosti, o které se domníváme, že je nezákonná, nebo informace, které by mohly orgánům činným v trestním řízení pomoci při vyšetřování nezákonné činnosti (zejména když obdržíme motivovaný, účinný a oprávněný požadavek od orgánu činného v trestním řízení, který se zakládá na právním předpisu nebo zákonu). Kromě toho můžeme odhalit informace orgánům činným v trestním řízení, pokud dle vlastního uvážení rozhodneme, že jste porušili naši politiku, nebo že zveřejnění vašich informací může chránit práva, majetek nebo bezpečnost Kimberly-Clark nebo jakékoli jiné osoby.

- Zpřístupnění vašich údajů v případech povolených platnou legislativou;

Vaše údaje můžeme předávat jiným osobám v souladu s požadavky zákona. To může zahrnovat výměnu informací se státními úřady nebo třetími osobami v reakci na předvolání, příkazy, jiné soudní postupy a rovněž v případech, kdy se domníváme, že je to nezbytné pro výkon našich zákonných práv a/nebo ochranu majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků nebo jiných osob (včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi k ochraně před podvody a snížení úvěrového rizika), dále k obraně proti soudním návrhům podaných proti nám nebo k obraně před jakýmikoli právními nároky, o kterých se domníváme, že by mohly být vzneseny proti nám.

 

- Blogy, online noviny a recenze;

Můžeme uživatelům umožnit sdílet komentáře, příspěvky, recenze nebo ostatní informace. Pokud se rozhodnete nám takové informace poskytnout, mohou být vámi poskytnuté informace veřejně zpřístupněny. Informace, které poskytujete v těchto částech, mohou číst, shromažďovat a používat ostatní osoby, kteří k nim mají přístup.

 

- Obchodní operace;

Pokud jsme my nebo jakákoliv část našeho majetku prodáni nebo pokud je schválena akvizice podniku nebo majetku, nebo je naplánován proces akvizice, mohou být informace převedeny na nabývající společnost nebo na jinou společnost, která bude vytvořena v důsledku takových transakcí.

 

- Zájmově orientovaná reklama;

Kimberly-Clark zveřejňuje inzeráty na základě zájmů (chování na internetu). To znamená, že třetí strana může používat určité technologie, jako jsou soubory cookie prohlížeče nebo webové majáky, aby vás identifikovala na našich stránkách a mohla vám nabízet reklamy na produkty a služby, které odpovídají vašim zájmům. Na webu můžete vidět reklamní inzeráty přizpůsobené tematice vašeho procházení nebo nákupů, nebo můžete vidět reklamu produktů Kimberly-Clark na jiných stránkách na základě vašeho chování na internetu. Kimberly-Clark se dobrovolně účastní samoregulačního programu Alliance for Digital Advertising (Aliance pro digitální reklamu). V rámci tohoto samoregulačního programu podporuje Kimberly-Clark používání ikony pro výběr reklamy Ad Choices ve spolupráci se společností Evidon.

 

- Jiné třetí strany;

Můžeme předávat neosobní údaje třetím stranám, které nejsou popsány výše. V takovém případě můžeme údaje seskupit nebo anonymizovat, aby třetí strana nemohla tyto údaje spojit s vámi, vaším počítačem nebo zařízením. Depersonalizace znamená, že se snažíme odstranit nebo změnit určité informace, které lze použít k propojení dat s konkrétní osobou.

 

5. Spravujte své soukromí prostřednictvím svého uživatelského profilu

Dáváme vám možnost provádět určitou kontrolu a zvolit, jak shromažďujeme, používáme a předáváme vaše údaje. Úpravou svého uživatelského profilu nebo kontaktováním nás, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, můžete: (1) opravit, aktualizovat a smazat svůj účet; (2) odhlásit se z předplacených odběrů, informačních bulletinů a zpráv; (3) přijímat nebo zrušit zasílání nabídek a reklamních sdělení o našich produktech a službách nebo produktech a službách,  které, dle našeho názoru, by vás mohly zajímat; (4) uvést, zda můžeme poskytovat vaše kontaktní údaje naším partnerům, aby vám mohli zasílat nabídky a propagační zprávy týkající se jejich produktů a služeb; (5) uveďte, zda si přejete dostávat reklamu,

 

6. DĚTI

Kimberly-Clark se snaží chránit soukromí dětí online a zajistit jejich online bezpečí. Neposkytujeme produkty a služby dětem a neshromažďujeme ani nepožadujeme osobní údaje od dětí bez souhlasu rodičů, pokud je taková dohoda vyžadována platnými místními zákony (věk, ke kterému je nutný souhlas, se v jednotlivých zemích liší).

 

7. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány mimo území země, ve které byly shromážděny, a mohou být předány našim oprávněným třetím stranám v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království, do zemí, kde neexistují žádné právní předpisy na ochranu údajů nebo příslušná právní omezení jsou méně přísná než v Evropě. Pokud převádíme osobní údaje mimo EHP nebo Spojené království, uplatníme nezbytná právní opatření, abychom zajistili, že máme zavedená příslušná opatření na ochranu vašich osobních údajů a postupy důvěrného zpracování v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království, můžete nás kontaktovat na adrese www.kotex.ro/contact-us za účelem získání kopie bezpečnostních opatření, která za těchto okolností přijímáme k ochraně vašich osobních údajů a práv na důvěrnost.

 

8. Ukládání dat

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty a služby, které jste si objednali, nebo pro jiné důležité účely, jako je dodržování právních závazků, řešení sporů a plnění našich smluv.

 

9. Vaše práva

Právní předpisy na ochranu údajů přiznávají jednotlivcům práva ve vztahu k jejich osobním údajům shromážděným právnickými osobami. Můžete:

• vyžadovat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme;

• dát nám pokyn k opravě, omezení nebo vymazání vašich osobních údajů; a

• pokud si nepřejete dostávat od nás obchodní e-maily, můžete zrušit odběr takových e-mailů kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ ve spodní části každého obchodního sdělení.

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 10 níže. Upozorňujeme na to, že žádosti o uplatnění práv na ochranu údajů bude společnost Kimberly-Clark vyřizovat individuálně. Za určitých okolností nejsme ze zákona povinni vyhovět vaší žádosti v souladu se zákony vaší jurisdikce nebo s výjimkami stanovenými zákonem o ochraně údajů.

 

10. Dotazy a stížnosti

Máte-li dotazy týkající se našeho Oznámení o ochraně osobních údajů, můžete vyplnit online formulář na adrese www.kotex.ro/contact-us

Pokud stále nejste spokojeni, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů v místě vašeho bydliště; všechny stížnosti by však měly být v první řadě zaslány na Kimberly-Clark.

 

11. Změny Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit nebo doplnit se zveřejněním aktualizovaného Oznámení o ochraně osobních údajů na našich stránkách. Doporučujeme vám přečíst si naše Oznámení o ochraně osobních údajů pokaždé, když nám posíláte informace nebo zadáváte objednávku.

 

12. Oznámení o souborech cookie

Stejně jako hodně jiných společností používá Kimberly-Clark na našich webových stránkách technologii souborů cookie. Soubory cookie jsou informace uložené ve vašem počítači vaším prohlížečem, když navštívíte konkrétní stránku. Když se přihlásíte do systému, cookies nám sdělí, zda jste nás již navštěvovali, nebo jste nový návštěvník, a umožní nám zjistit, s pomocí kterých reklamních odkazů se uživatelé dostávají na naše stránky. Soubory cookie používáme k identifikaci části našich stránek, která vás nejvíce zajímá, abychom vám mohli poskytnout více užitečných informací. Podle vlastního uvážení můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítal soubory cookie nebo můžete ručně smazat některé nebo všechny soubory cookie z vašeho počítače, a to podle pokynů ve vašem prohlížeči. Nicméně,

Upozorňujeme, že některé prohlížeče a zařízení vám umožňují odpojit se ze sledování vašeho online chování. V současné době na takové požadavky nereagujeme a neměníme vaše zkušenosti na základě toho, zda je takový signál vysílán.

Na našich stránkách rovněž používáme webové majáky ke shromažďování určitých údajů. Webový maják je elektronický soubor na webové stránce, který nám umožňuje počítat a rozpoznávat uživatele, kteří tuto stránku navštívili. Sledovací značku lze mimo jiné používat v e-mailu HTML k určení odpovědi na naše zprávy a k vyhodnocení jejich účinnosti, například když navštěvujete naše stránky prostřednictvím odkazu v našem e-mailu. Webové příznaky (vlajky) v e-mailech můžete obvykle zrušit vypnutím zobrazení HTML a zobrazením pouze části textu e-mailu. 

Když navštěvujete naše stránky, zaznamenáváme a ukládáme IP adresu zařízení, které používáte, jako je váš osobní počítač nebo mobilní přístroj, a také informace o vašem připojení, typu a verzi prohlížeče, operačním systému a platformě a jakékoli dodatečné moduly (pluginy), které používáte.

Můžete si také stáhnout mobilní aplikace od Kimberly-Clark. Pokud používáte naše mobilní aplikace, mohou automaticky shromažďovat určité informace, jako je typ mobilního zařízení, které používáte, dočasné nebo trvalé identifikátory (někdy nazývané UDID) a rovněž informace o tom, jak tyto aplikace používáte. Mobilní program může také shromažďovat určité informace, které poskytujete dobrovolně, jako jsou informace o produktu při skenování čárového kódu a informace o transakci, například když nakupujete nebo odpovídáte na nabídku. Naše mobilní aplikace mohou shromažďovat přesné informace o poloze vašeho zařízení, například při hledání obchodu. Nejprve však musíte aplikaci povolit přijímat prostřednictvím vašeho zařízení informace o poloze pomocí technologií, jako je GPS, Wi-Fi nebo blízkost vysílače mobilní sítě. Poskytovatelé mobilních služeb mohou shromažďovat informace o vašem zařízení, jako je váš jedinečný identifikátor zařízení, když používáte naše stránky nebo některou z našich mobilních aplikací.

 

Zásady používání souborů cookie

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé kousky dat, které navštívený webový server odesílá a ukládá do zařízení (PC, tablet nebo smartphone). Cookies na Depend.co.uk se používají ke sledování vašeho nákupního košíku. Také si pamatujeme vaši IP adresu, když znovu navštívíte naše stránky.

Chcete-li koupit produkt na Depend.co.uk., musíte přijmout Zásady používání souborů cookie. Pokud nechcete povolit soubory cookie, stejně budete moci prohlížet webovou stránku a používat ji pro průzkumné účely. Ve většině případů prohlížeče používají soubory cookie. Soubory cookie si můžete personálně nastavit ve svém prohlížeči. Chcete-li se dozvědět více o cookies: jaké cookies jste nastavili, jak je používat a smazat, navštivte www.allaboutcookies.org.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou poškodit vaše zařízení. Soubory cookie neukládají osobní údaje. Například údaje o vaší bankovní kartě. Používáme však šifrované informace, abychom zlepšili vnímání našich stránek. Soubory cookie nám například pomáhají vidět a odstraňovat chyby provozu a rovněž identifikovat produkty související s vašimi zájmy a zobrazovat je při procházení internetu.

 

Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli, kteří mohou také nastavit své soubory cookie pro účely rebrandingu. Jinými slovy, mohou reklamovat různé produkty a služby podle vašich zájmů. Pokud si přejete odhlásit cookies, navštivte web Network Advertising Initiative (tato stránka se otevře v novém okně. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za obsah externích stránek). Některé prohlížeče nabízejí funkci „Nesledovat“ (Do not track, DNT), někdy ve výchozím nastavení. Když používáte tuto funkci, webové stránky posílají signál, že vaše procházení není sledováno inzerenty třetích stran, sociálními sítěmi nebo analytickými společnostmi. Zásady (politiky) sledování můžete zrušit změnou nastavení v části „Řízení souborů cookie“. V současné době neexistuje jednotný standard odpovědný za Politiku obtěžování. Naše stránky proto nereagují na žádosti ohledně sledování vaší IP adresy. Takže dokud nebude zaveden jednotný standard, budeme pokračovat ve zkoumání nových technologií, včetně zásad sledování. Na žádosti DNT však nereagujeme.

Tyto informace Vám poskytujeme z vlastní iniciativy v souladu s nejnovější legislativou. Také chceme být upřímní a otevření ohledně vaší bezpečnosti při používání našich stránek. Víme, že byste od nás nečekali nic menšího. Ujišťujeme vás, že pracujeme na vylepšení našeho systému ochrany osobních údajů a vývoji souborů cookie pro web.

 

 

Nastavení souborů cookie

Striktně nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nemohou být deaktivovány v našich systémech. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, tedy na požadavek na služby, jako je nastavení parametrů ochrany osobních údajů, ověřování (autentifikace) nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale v tomto případě nemusí některé části webu fungovat.

Kategorie

Soubory cookie

ask.kimberly-clark.com

 • WT_FPC
 • WT_FPC_TMP
 • __cfduid
 • BIGipServerwww.ask.kimberly-clark.com_pool
 • ASP.NET_SessionId

cookielaw.org

 • __cfduid

 

Soubory cookie pro výkonnost

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek. Pomáhají zjistit nejoblíbenější stránky a sledují pohyb návštěvníků webovou stránkou. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou agregované, a proto anonymní. Pokud nesouhlasíte s používáním těchto souborů cookie, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky.

 

 

Používané soubory cookie

•   _gid

•   _gat_UA-116854341-3

•   _ga

 

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie poskytují rozšířené a personalizované funkce, například pro videa a chaty. Můžeme je vytvořit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud zakážete přístup k těmto souborům cookie, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

 

 

Používané soubory cookie

•   gig_canary

•   gig_canary_ver

 

Soubory cookie pro targeting

Tyto soubory cookie nastavují na našich stránkách naši reklamní partneři. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování vám relevantních reklam na jiných stránkách. Fungují tak, že jednoznačně identifikují váš prohlížeč a přístroj. Když tyto soubory cookie odmítnete, cílené reklamy se nebudou zobrazovat na různých webových stránkách.

 

Používané soubory cookie

Kategorie

Soubory cookie

gigya.com

 • hasGmid
 • gmid
 • gig3pctest
 • killing

facebook.com

 • fr